MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem neve és hivatalos elérhetőségei

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
H-1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
Tel.: 36.1.392.11.80
Fax: 36.1.392.11.88
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2. Egyetem szervezeti felépítése és szervezet egységei

Az Egyetem szervezeti felépítése »
Szervezeti és Működési Szabályzat »
MOME organogram »

3. Egyetem vezető tisztségviselői és elérhetőségük

4. A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, beosztása elérhetősége (feltöltés alatt)

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

6. Az Egyetem irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló más közfeladatot ellátó szerv


7. Az Egyetem többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

8. A közfeladatot  ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége, alapító okirata, kezelő szerveinek tagja

 

9. Az Egyetem által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

10. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem által alapított lap

designisso
disegno

11. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem felügyeleti szerve

EMMI

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.    A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem feladatát és alaptevékenységét meghatározó, az Egyetemre vonatkozó alapvető jogszabályok, szabályzatok 

Szervezeti és Működési Szabályzat »
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (feltöltés alatt)
Felsőoktatással kapcsolatos joganyag:
•    a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
•   a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet,
•    az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet,
•    a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet,
•    az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet.
•    248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről
•    230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről
•    283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről
•    423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról
•    2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
•    A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. r.

5. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem által nyújtott közszolgáltatás

Képzések
Szabályzatok
Térítési és Juttatási Szabályzat
Költségtérítések rendje
Könyvtári díjak
Kollégiumi díjak

6. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

Az egyetemen nyilvantartott adatok körét, az adatkezelés célját és időtartamát, valamint a nyilvantartott adatok továbbításának feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 18 § és 3. melleklete rögzíti.

7. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem nyilvános kiadványai

Made in MOME

8. A testületi szerv eljárásának szabálya (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

10. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem által közzétett hirdetmények, közlemények

hírek
sajtóanyagok

11. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem által kiírt pályázatok

FSA
Erasmus+
Tervpályázat
Kiválósági
Könyvtár

12. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

ASZ jelentés 2015. március

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Adatvédelmi Szabályzat

14. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Oktatói és hallgatói statisztikai adatok

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat)

AddThis Social Bookmark Button