MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

Fenntartható Identitások Velencében

velence 08

Idén 2015. május 9. és november 22. között lesz látogatható az 56. Velencei Képzőművészeti Biennalé, amelyen Magyarországot ezúttal Cseke Szilárd Fenntartható Identitások című interaktív projektje képviseli. A kiállítás kurátorával, German Kingával, a MOME Elméleti Intézetének docensével beszélgettünk.

A Biennalé nem csak az egyes nemzetek képzőművészeti megmutatkozásának a tere, hanem egy olyan színtér is, ahol a Biennalé főkurátorának koncepciója felvet, kérdéseket fogalmaz meg a képzőművészet lehetséges irányaival kapcsolatban vagy éppen reflektál bizonyos irányvonalakra. Idén Okwui Enwezor fogalmazta meg vízióit, amely erősen hatott a magyar pavilon kurátorára is.

Elsősorban az az általa idézett benjamini szimbolikus gondolat inspirált, ami az Angelus Novus „visszatérésére” utal, vagyis arra, hogy a haladás szempontjából a visszatekintés, a kritikus visszatekintés fontos, akkor is, ha az részben riasztó képet mutat. Továbbá az is, hogy Enwezor koncepciója szembenéz a globalizált világunk ökonómiai, technikai jelenségeivel és a Biennalét inspirációs forrásként kezeli, gondolkodási, vitahelyszínként vizionálja. Enwezor korábbi írásaiban, de a mostani koncepcióban is felhívja a figyelmet az „appearance of things” és a „state of things” különbségére. Cseke Szilárd legutóbbi kiállításán (Kiscelli Múzeum 2014) is erről volt szó, sok objektje utal erre a kettőségre és különbségre.

Mintha az idei magyar pavilonban megvalósuló kiállítás kapcsolódna ehhez a koncepcióhoz. Legalábbis a cím: Fenntartható Identitások – valami ilyesmit sejtet.

A magyar pavilonban létrejövő kiállítás koncepciója Cseke Szilárd eddigi objekt- művészetéből építkezik. A művész tevékenységére jellemző, hogy tárgykompozícióinak beszédes címeket ad, amelyekkel ironizál, amelyekkel aktuális társadalmi problémákra reflektál. („Job Center East”, „Külföldre Költözünk”, „Fenntartható Fejlődés,”  „A haladás illúziója, stb.) Beszélgetéseink során az kristályosodott ki számomra, hogy a velencei pavilonban is hasonló beállítódás jelenjen meg és az egész tér gondolati formaként legyen értelmezhető. A két fogalom furcsa párosítása (Fenntarthatóság, Identitás) jelzi, hogy nem egy mindennapjainkban szokásos és egyben elkopott jelentéstartalomra összpontosítunk, hanem provokatív, ironikus módon keretet alkotunk. Olyan „keretet”, amelyben az egyéni, a közösségi és a globális perspektíva összeér.

Van valami provokatív már a címben is, a szókapcsolaton túl, talán a többes számból fakadóan.

Az utóbbi húsz év kutatásai azt bizonyítják, hogy az (egyéni és közösségi) identitások többes száma egyáltalán nem kérdőjelezi meg ezek fenntarthatóságát! Ma már legtöbbünk (egyéni és közösségi szinten is) többszörös identitással rendelkezik és ezeket párhuzamosan hosszabb-rövidebb ideig fenn is tartja. A fenntarthatóság kérdése pedig a legújabb kutatásokban már erőteljesen összekapcsolódik jogi kérdésekkel (emberi jogok, esélyegyenlőségi kérdések, stb.), tehát visszavetül az egyének és közösségek identitásképeire, identitásaira is. Ezeket a kérdéseket a katalógusban az általam felkért szakemberek fogják megvilágítani. Természetesen nem léteznek identitások a „Földűrhajó” megvédése, közös óvása nélkül, így az ökotudatos elvek ebben a szóösszetételben is jelen vannak.

Térjünk rá magára a kiállításra. A magyar pavilon tere eléggé specifikus, mennyire könnyen laktátok be, tudtatok igazodni hozzá?

Számomra mindig a nehézségek jelentenek ösztönző kihívást. Igen, már az elején láttam, hogy ez egy nagyon „rossz” tér kortárs kiállítások számára, de egyáltalán nem érdekelt az a gondolat, hogy olyan tervvel pályázzak, ami egy bizonyos mennyiségű kész műtárgy kiszállításából és helyszíni kihelyezéséből állt volna. Biztosan sokkal kevesebb munkaórát jelentett volna egy ilyen, hagyományosabb projekt megvalósítása, de engem személy szerint ez egyáltalán nem vonzott.

A létrejövő kiállítás helyspecifikus térinstalláció, ami azt jelenti, hogy majd az adott térben értelmezhető igazán. De az installáció első sorban fóliacsövek hálózatából (7 darab) és egy talajobjektből áll, aminek anyaga és összetevői nagyon hasonlóak. Minden részelem olyan anyagból készül, ami újrahasznosítható, de „műviségükkel” mégis saját eszközeink művi voltára utalnak. Elektromosság működteti a ventilátorokat, amelyek mozgásban tartják a csövekben lévő fehér golyókat és a párnaszerű hatalmas talajobjektet. LED fénycsövek vonalai jelennek meg a térben, amelyek mesterséges, hideg fényt bocsátanak ki, és inkább megrajzolt fényvonalként értelmezhetőek mintsem természetességet sugalló installációs elemként. Viszont Szilárd tárgyainak évek óta szerves kellékei. A bejárattól balra lévő térben hanginstalláció vezeti be a látogatókat abba a különleges világba, amit Szilárd felépít. A hanginstalláció az objektek „zajából” táplálkozik, elkészítésére Gryllus Ábris médiaművészt kértük fel.

Mennyire időigényes az installáció összeállítása?

Igen idő-, és munkaigényes. Szilárd a LUMÚ építőcsapatával két hétig napi 8-10 órában fog dolgozni a kiállítás megépítésén. Két hete itthon is megépítettek egy nagy fesztávú fóliacsövet, integrált ventilátorokkal és a feszítéses rendszer kipróbálásával. Így nem a velencei helyszínen szembesülnek majd a nehézségekkel. Szilárd minden rendelést többször körbejárt, anyagokat tesztelt és megbízható megoldásokat keresett és talált.

A projektbe MOME hallgatókat is bevontatok.  

Még Január elején bevontuk őket a munkába, hiszen Cosovan Attila és Balla Dóra kollégáimmal egy-egy hetes workshopot hirdettünk meg MA hallgatók számára. Forma, grafika, média és menedzser hallgatók jelentkeztek a workshopra és nagyon intenzíven dolgoztak azon paraméterek mentén, amelyeket tőlünk kaptak. A workshopot záró prezentációk után közösen döntöttük el, hogy úgy az arculatot, mint a részvételi teret (belső udvart) illetően, melyik irányban és stílusban haladunk tovább. Lukács Mihály hallgatónk már ekkor prezentálta Spaces című videójának első verzióit. Ez a videofilm Szilárd koncepcióját követi, együtt vették fel a képet, hangot, minden részét együtt készítik el a művésszel. Ez a video Velencében nem lesz látható, de kvázi ajándékként letölthető lesz a www.velenceibiennale.com honlapróla kiállítás ideje alatt. A projektben részt vevő többi hallgató is igen aktív maradt, tesztelik, kivitelezik a kiállítás tartalmait játékos módon közvetítő tér egyes elemeit, örömmel segítenek. Rajtunk kívül egy volt hallgatónk Fogarasy Tamás koordinálja a vizuális identitás összes elemét és a szoros időkeretek miatt igen gyors léptékű munkát, ő tervezi a katalógust is, és neki köszönhető a POSSIBLE Budapest céggel létrejött közös munkánk is.  

Hogyan látod a diákok mennyire élvezték a részvételt?

A hallgatók nagyon érdekesnek találják, hogy egy ekkora volumenű projekt létrejöttében aktívan részt vehetnek. Látják a nehézségeket és egyben jó, korosztály-specifikus visszajelzéseket adnak a participációval kapcsolatban is. Szeretném őket név szerint is megemlíteni: Al-Assir Lilla, Elek Gita, Fakó András, Fehér Zoltán, Gulyás Benedek, Illés Hajnalka, Lukács Mihály, Magyar Dorottya, Mikus Eliza, Nachtmann Brigitta, Sátor Dénes, Budai Márton és Mázsi Boglárka.

A látogatók identitásai tudnak-e kapcsolódni a kiállításhoz?

A kérdésre igen a válasz. Enwezor is hisz a látogató „cselekvő erejében” és abban, hogy a műveket értelmezéseikkel maguk a látogatók fejezik be. Az interaktivitás önmagában nem ér semmit. A lényeges az volt számunkra, hogy olyan teret képezzünk, ami épített voltában külön áll a kiállított installációtól, de mégis annak elemeire, hangulatára épül. Olyan teret, ami eszköztárában azt szolgálja, hogy a látogató a kiállításban rejlő témákat továbbgondolhassa, alakíthassa. Sajátos és egyszerű módón.

Például matricákkal?

Már a workshopon elvetettük ezt a megoldást, nem lesznek matricák. A személyes kézjegy hátrahagyása és egy korszerű technológia alkalmazása sokkal izgalmasabb megoldásokat kínálnak majd a Sustainable Identities kiállítás látogatói számára!

 

 

A workshop fotókat Lukács Máté készítette.
A látványtervet Nachtmann Brigitta és Cseke Szilárd.