MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

Etikai Tanács

„A MOME azt az egyetemeszmét vallja magáénak, amelyet a tudományos, illetve alkotói szabadság, a szabad művelődés jellemez, ahol a tudás gyarapodása önérték, a tanulási, kutatói és alkotói folyamatok pedig függetlenek minden politikai, vallási, ideológiai és üzleti befolyástól. Ezen szellemi függetlenség szavatolja, hogy olyan jellemerős, kritikai attitűddel rendelkező, mások örömeire vagy szenvedéseire fogékony polgárok: oktatók, hallgatók és munkájukat segítő szakmenedzserek alkossák az egyetem közösségét, akik önmagukért és közösségükért felelősséget vállalva élik mindennapjaikat. Ebben a perspektívában az egyetem összes tevékenysége, a tanulás, a képzés, a kutatás, a művészeti alkotás és az ezeket támogató menedzsment feladatok egyetlen közös szellemi műhely megnyilvánulásai.
A MOME úgy tekint saját közössége etikai normájára, mint amely fontos alapelvek és értékek gyűjteményeként a közösség összetartását és a jobb eredmények elérését, a szakmai és intézményi integritás erősödését szolgálja. A normatudat erősítésében fontos szerepe van az etikai normahatárok rendszeres vizsgálatának, tágításának is, így ezek jelenléte kívánatos és üdvözlendő. Az etikai alapelvek folyamatos újragondolása teszi lehetővé a változó környezet közepette a norma újrafogalmazását, valamint azt, hogy az dinamikusan igazodjon a közösség természetes elvárásaihoz. E tekintetben a normát nemcsak őrizni, hanem fejleszteni, újraértelmezni, módosítani is szükséges folyamatos közösségi reflexiók mentén. Az etikai alapelvek nézőpontja, megfogalmazása ezért nem preskriptív, hanem deskriptív. Mindez a norma követőivel és kihívóival szembeni különlegesen érzékeny, felelősen mérlegelő és kockázatokat is vállalni képes hozzáállást igényel mind a közösség tagjaitól, mind az etikai kódex fenntartására hivatalos felhatalmazással bíró testületektől, személyektől.”

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Etikai Kódexének Preambulumából

A MOME Szenátusa 23/2017. (IX. 25.) Határozatával – titkos szavazással – az Etikai Tanács tagjának Illés Anikót, Koós Pált, Bényei Juditot, Kudász Gábor Ariont, Vásárhelyi Áront, Lévai Klárát, Petri Zsoltot, póttagjának Szerencsés Ritát és Fehér Borbálát választotta meg.

A MOME hallgatói, oktatói és más közalkalmazottai az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címre küldött bejelentésben kérhetik az Etikai Tanács eljárását, vagy személyesen is fordulhatnak az Etikai Tanács tagjaihoz.

 

Az Etikai Tanács névtelen bejelentés alapján vizsgálatot indított. A beadvány etikai kérdéseken túl a munkáltatói jogok gyakorlójának hatáskörébe tartozó, illetve oktatási jellegű kérdéseket is tartalmaz.

2018. február 26.

Linkek
Etikai Kódex »
Etikai Tanács eljárásrendje »


Etikai Tanács határozatai

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Etikai Tanácsa 1/2017. (X. 30.) határozata »